Friday, February 3, 2012

"JIKA ANDA BERANI MENCINTAI, ANDA JUGA HARUS BERANI MENIKAHI"


"JIKA ANDA BERANI MENCINTAI, ANDA JUGA HARUS BERANI MENIKAHI"

Rasulullah saw bersabda.....


"Tiga golongan yang mendapat bantuan Allah adalah mereka yang menikah untuk memelihara kesucian diri, hamba yang hendak membayar kemerdekaan dirinya, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah".


-[HR Ahmad, Turmudzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah]-

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...