Wednesday, November 30, 2011

DOA MENDAPAT JODOH

Mungkin kita selalu beranggapan jodoh dan ajal telah ditentukan oleh Allah S.W.T. Kita sebagai manusia walau bagaimanapun seharusnya beriktihar...Allah pernah berfirman bahawa 'Tidak akan ubah nasib sesuatu kaum itu melainkan usaha kaum sendiri untuk mengubahnya'. Berikut aku ingin kongsikan doa untuk mendapat jodoh. Doa ini merupakan satu iktihar bagi mereka yang masih mencari pasangan hidup mereka. Aku sekadar berkongsi untuk makluman bersama. Sekian.

SURAH AL-ANBIYA' AYAT 89
Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia
Tafsiran Ar-Rahman
Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Zakariya, ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata: “Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan daku seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat) dan Engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi”.

Terjemahan Dalam Bahasa Inggeris

Tafsiran Abdullah Yusuf Ali


And (remember) Zakariya, when he cried to his Lord: “O my Lord! leave me not without offspring, though Thou art the best of inheritors.” 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...